Sdr. Nærå Jagtforening.

Nyheder / ændringer af program m.m.

                                         Nyheder.

 

 

     Indskydning på Ibjerget.


   

  

 

Det er med beklagelse, at jeg må meddele jer, at der ikke vil være mulighed for indskydning lørdag d. 2. maj.

 

Jeg har d.d. talt med Sundhedsmyndighederne så der ikke er være nogen tvivl. Da forsamlingsforbuddet på 10

er lidt tricky. Hvor gælder det henne og hvor gælder det ikke.

Vi plejer, at være 15 – 20 på dagen. Hvem skal ind og skyde og hvem skal vente til der er nogen der går, så vi ikke kommer over de 10.

 

De meddelt mig at, alle aktiviteter i forenings Danmark er lukket ned. Dette gælder også skydebaner.

Alt skydning under DGI er også lukket ned.

 

Jeg har d.d. også talt med Fmd. Claus L. Christensen, Danmarks Jægerforbund, deres udmelding er klar.

 

>citat<

Flere jagtforeninger og skydebaner har adspurgt HB om en klar udmelding fra DJ om aflysninger af lokale arrangementer og aktiviteter. Her var konklusionen på HB-mødet, at hovedbestyrelsen kraftigt opfordrer til, at også jagtforeninger og skydebaner følger regeringens anbefalinger. Hovedbestyrelsen kan ikke træffe mere vidtgående beslutninger end det på vegne af andre juridiske enheder.”

>citat slut<

 

Grundet dette har bestyrelsen d.d. truffen følgende beslutning:

 

Bukke- og dåvildtlotteri.

 

De der ønsker at deltage i lotteriet, skal aflevere en lukket kuvert mærket ”BUKKEJAGT” eller DÅVILDTJAGT” på Floravænget 11, 5792 Årslev.

Den skal være Fmd. i hænde senest lørdag d. 2. maj kl. 12.00.

I kuverten skal der være 50,00 kr. samt kuponen med jeres navn.

Der vil efterfølgende blive trukket lod, og vinderne vil blive kontaktet. (kuverten bliver først åbnet, når der er trukket lod).

 

Indskydning.

 

Jeg har d.d. ansøgt Faaborg-Midtfyn Kommune om følgende på Ibjerg Skydebanen.

 

Dispensation fra gældende Miljøgodkendelse på Ibjerg Skydebanen, så der kan afholdes en eftermiddagsskydning fredag d. 15. maj fra kl. 12.00. – kl. 18.00.

 

Foreningen vil lave en skydedag lørdag d. 23. maj. fra kl. 10.00. – kl. 16.00.

Her vil grillen blive startet op, så vi kan få en eller flere grillmedister, som vi plejer.

 

MEN

 

Ovenfor stående vedr. skydning er kun gældende, hvis Den Danske Regering lukker op for aktiviteter i forenings Danmark d. 10. maj 2020.

 

Jeg håber, at I har forståelse for disse tiltag, i denne, for os alle svære tid.

 

Jeg skal til sidst bede jer om en ting.

 

Det er ikke alle medlemmer der har mail, og jeg har ikke mulighed for at nå ud til alle.

 

Fortæl de medlemmer I har kontakt med, uanset om de har mail eller ej om disse tiltag. Det er bedre, at budskabet kommer ud mange gange, end der er et medlem der ikke høre om disse tiltag.

 

Kig på vores hjemmeside www.sdr-naeraa-jagtforening.dk den vil blive opdateret når der er nyt.

 

I og jeres ønskes en God Påske.

 

M.v.h.

 

Jens Thomsen.

  
          Lotteri på bukke- og dåvildt.

I sidste mail stod der følgende ang. dette års lotteri:

Bukke- og dåvildtlotteri.

De der ønsker at deltage i lotteriet, skal aflevere en lukket kuvert mærket ”BUKKEJAGT” eller DÅVILDTJAGT” på Floravænget 11, 5792 Årslev.

Den skal være Fmd. i hænde senest lørdag d. 2. maj kl. 12.00.

I kuverten skal der være 50,00 kr. samt kuponen med jeres navn.

Der vil efterfølgende blive trukket lod, og vinderne vil blive kontaktet. (kuverten bliver først åbnet, når der er trukket lod).

Vedr. lodtrækningen.

Jeg har fået henvendelser ang. pris og kuvertsystemet. Jeg har talt med deltagere fra sidste års lodtrækning, og ud af det kom følgende:

Prisen der står i programmet 2020, er en fejl fra min side. Sidste år var prisen 50,00 kr. pr. lodtrækning., så i år er denne pris også gældende, uanset hvad der står i programmet. (beklager).

Hvis man ønsker at deltage i lodtrækningen om bukkejagt. Skal I lægge 50,00 kr. i en kuvert sammen med kuponen til bukkejagt, hvor I har skrevet jeres navn.

Kuverten mærkes ”BUKKEJAGT”, det samme gentager sig ved lotteriet på dåvildtjagten.

Kuverten VIL blive åbnet, da der kan være forskellige størrelser. Kuponerne vil blive taget ud, og lagt i ens størrelse kuverter.

M.v.h.

Jens Thomsen.


        Genåbning af skydebaner.

        Indskydning på Ibjerget.

Med denne genåbning af skydebaner, vil vi afholde vores indskydning som planlagt lørdag d. 2. maj fra kl. 10.00 – kl. 16.00.

På dagen vil lotteriet til bukke- og dåvildtjagten blive udtrukket.

De som har afleveret deres kupon til lotteriet i min postkasse, behøver ikke at være tilstede ved lodtrækningen.


Der vil også være vores pokalskydning, hvis der er tid. 

Jægerforbundet præsenterer nu vejledninger vedr. genåbning af riffel- og flugtskydebaner. Det sker i samarbejde med DGI-skydning, Dansk Skytteunion og Flugtskydningsforbundet.

 

Vejledning om hvilke type baner der kan åbnes op for.

• Udendørs skydebaner med aktivitet under åben himmel, herunder også terrænbaner.

• Udendørs skydebaner med aktivitet fra et skydehus med og uden støjsluser (25m, 50m, 100m, 200m og 300m), hvor der kan sikres stor gennemstrømning af frisk luft og sikres gennemtræk.

• På meget store anlæg kan mere en 10 personer forsamles, hvis der er mindst 75 meter mellem anlæggets skydehuse. Dvs. at 2 grupper af 10 personer, betragtes som 1 gruppe inden for 75 meter.

 

Vejledning i forbindelse med skydeaktiviteter for foreninger og enkeltudøvere.

• Hold minimum 2 meters afstand til andre under hele aktiviteten – også under instruktion og ved hjælp til indskydning. Skytter skal være selvhjulpne.

• Anvend kun hver anden/tredje standplads til skydning, så afstandskravet overholdes.

• Der må max. være 10 personer pr. skydehus inkl. instruktører, hjælpere, skytter m.fl.

• Undgå kø! Benyt evt. tilmelding eller fast definerede tidspunkter for de enkelte skytter.

• Klubhus og opholdsfaciliteter holdes lukket! Dvs. opholdsfaciliteter afspærres så lokaler evt. kun benyttes til gennemgang til skydebanen.

Det anbefales, at jægerne selv medbringer de hjælpemidler, som de ønsker at anvende.

• Bær engangshandsker ved håndtering af våben og andet udstyr ved f.eks. instruktion, afhjælpning af fejl, kontrol m.m. Husk efterfølgende rengøring/afspritning.

Skytter skal selv medbringe egne tæpper/liggeunderlag til at ligge på.

• Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.

• Lad generelt ikke genstande gå fra person til person.

• Modtag ikke kontanter, brug i stedet mobilepay eller online betaling i forbindelse med tilmelding.

• Sørg for muligheden for, og opfordre til håndvaske og/eller afspritte hænder før og efter aktivitet.

Sørg for at jægerne tager hjem umiddelbart efter endt udendørsaktivitet.

• Rengør alle kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks. toilet, håndtag, betjeningspaneler, kontakter, tastatur etc.

 

Sygdomssymptomer og særlige risikogrupper.

• Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

• Det er især vigtigt, at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger – se mere på https://www.sst.dk/da/corona

 

Skiltning.

• Myndighederne kræver, at plakat med retningslinjer ophænges synligt flere steder i foreningen især ved adgangsveje.

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning.

 

Det er ikke alle punkter vi kan leve op til, men vi vil gøre hvad der er i vores magt for at det lykkes.

  • Tilmelding til et fast tidspunkt er svært, da nogen skal bruge mere tid end andre osv.
  • Vi vil undersøg om vi kan få fat i håndsprit.
  • Det er ikke alle der har mobilepay.
  • Vi er ikke ansvarlig for, at folk tager lige hjem.

 M.v.h.

Jens Thomsen.


                 Sommerfest.

Grundet udefra kommende omstændigheder (COVID19). Sdr. Nærå Jagtforening har valgt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger / retningslinjer om fysisk afstand. 

Vi som forening kan ikke være uansvarlig, og se stort på disse.

Hvis stigningen i smittede og indlagte ud fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og SSI's ekspertgruppes matematiske modeller bekræfter, at er er sundhedsmæssigt forsvarligt at påbegynde fase 3, vil der b.la. gennemføres følgende aktiviteter:

Iværksættelse af fase 3 d. 8. juni, hvor forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50. Indtil denne dato er max. antallet 10 og 1. m. mellem personerne.

Da vi ikke ved om dette ændre sig, har jeg besluttet følgende:

SOMMERFESTEN 2020 ER AFLYST.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Jeg vil ønske alle en god sommer, og håber at vi ses til de andre aktiviteter der er i Sdr. Nærå Jagtforening.

M.v.h.

Jens Thomsen.                 Simuleret Jagt.

Det er med beklagelse, at jeg må meddele at vores skydning (simuleret jagt) på Ravnholt søndag d. 23 august må aflyses.

Grunden er at Ravnholt har besluttet, at de ikke vil afholde disse arrangementer i weekender og efter kl. 16.00 på hverdage.

 
 
 


 
 
 


 
 


     


 


 


         


     
     

 


 


 


          
 

 

 
                                       Ændringer.                                    

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.10 | 09:56

Hej Finn.
Skydebanen er godkendt til kaliber 30. (7,62).

M.v.h.
Jens Thomsen.

...
10.10 | 08:42

Hvad kaliber er banen godkendt til?

...
29.01 | 21:00

Til Tarup/Davinde Sporlaug.
Att.: Thor Mårtenson.

Du kan enten kontakte Tarup/Davinde I/S, de har fået datoer for skydning, eller kig under skydebane udlejes.

...
29.01 | 19:28

Med venlig hilsen

Thor Mårtensson, Tarup Davinde Sporlaug

...
Du kan lide denne side