Sdr. Nærå Jagtforening.

Arrangementer Sdr. Nærå Jagtforening.

2023

              

                      Ordinær Generalforsamling.

Sdr. Nærå Jagtforening afholder ordinær generalforsamling fredag d. 3. marts 2023. kl. 19.00. i "Skydehuset", Kirkevej 14, 5792 Årslev.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste fjorten dage før.

Efter generalforsamlingen serveres der lidt godt til ganen, så husk, at der skal medbringes service.

Der er tilmelding til Jens Thomsen 40 95 25 25 senest d. 01. marts 2023.

Kom og sæt dit præg på næste års begivenheder, kun ved at møde op kan man få indflydelse på hvad der sker i vores jagtforening, så mød op, og giv din mening tilkende.

Dagsorden.

01. Velkomst.

02. Valg af dirigent.

03. Formandens beretning.

04. Fremlæggelse af regnskab.

05. Valg til bestyrelsen.

På valg er:      

Jesper Kærgaard. (Ønsker ikke genvalg).      

Per Andersen. (Modtager genvalg).                                Jens Thomsen. (Modtager genvalg)          

06. Valg af suppleanter.

På valg er:

Troels Grøftehauge. (?)

07. Valg af Bilagskontrollant.

På valg er:       

Frank Hansen. (Modtager genvalg)                           Anders Olsen. (Modtager genvalg)

08. Valg af bilagskrontrollantsuppleant.

På valg er:

Joachim Lisby. (Modtager genvalg)                 

09. Indkommende forslag.

10. Bestyrelsen.

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne af Sdr. Nærå Jagtforening, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.4 Formand og kasserer vælges blandt medlemmerne af Sdr. Nærå Jagtforening på og af generalforsamlingen.
Kasserer behøver dog ikke at være medl. af Jagtforeningen.


11. Fastsættelse af kontingent for 2023.      

12. Eventuelt.            

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde.

P.b.v.
Jens Thomsen.
          
     

Arbejdsdag på skydebanen.

Lørdag d. 11. marts 2022. kl. 09.30 er der arbejdsdag på skydebanen og i Hestehaveskoven.   

Vi mødes på skydebanen kl. 09.00. til en tår kaffe og et rundstykke.  

Hvis folk har værktøj må dette gerne medbringes. Det oplyses på generalforsamlingen hvad der skal laves.                              


        Indskydning af jagtrifler m.m.

Der afholdes indskydning af jagtrifler lørdag d. 13. maj 2023. på Ibjerget.
Der vil være indskydning fra kl. 10.00. til kl. 12.00.
Efter middag ca. kl. 12.30. vil der resten af dagen være mærke- og pokalskydning. Det er kun foreningsmedlemmer der kan vinde pokalen.

Foreningens medlemmer kan på dagen deltage i lotteriet om dette års bukke- og dåvildtjagt.

Der kan på dagen købes øl, vand og grill - selv- medister til favorabel priser.
Man medbringer selv ammunition.
Gyldig jagttegn og våbentilladelse skal fremvises.

OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS.
TALON FRA PROGRAMMET SKAL BRUGES, OG VÆRE INDLEVERET SENEST KL. 12.00. LODTRÆKNINGEN FINDER STED KL. 12.30., OG MAN SKAL VÆRE TILSTEDE.

                   Instruktør: Bent Hundstrup.P.u.v.
Jens Thomsen.

Træning / Flugtskydning.

Sdr. Nærå Jagtforening i år tilbyde flugtskydning, og det finder sted lørdag d. 9. sep. 2023. kl. 10.00. - 16.00.           
Der vil d. 9. sep. 2023 være mulighed for følgende skydninger;
Hovedskydning, trap og hvad vi ellers finder på.
Der kan købes øl, vand og grill - selv - medister.

Skydningen er på marken ved Blæsbjerggyden.

Instruktør: oplyses.

Aflysning kan evt. ske, da der skal graves grus på marken.

P.u.v.
Jens Thomsen.
       
   
   

                                     Fællesjagt.Der er for foreningens medlemmer planlagt fællesjagt i Hestehaveskoven følgende dage:
Lørdag d. 11. nov.23. kl. 10.00.
Lørdag d. 9. dec.23. kl. 10.00.
*) Suppejagt.
Lørdag d. 20. jan.24. kl. 10.00.

For deltagelse betales 50,00 kr. ved jagtens start, og for lodsejere betales 20,00 kr.
Efter jagten tager vi i "Skydehuset", her vil vi spise vores madpakker, for de som har lyst vil der være mulighed for et slag kort.

 
*) Prisen for de gule ærter d. 20. jan.24. er her 100,00 kr. alt incl.

Der er her bindende tilmelding til Jens Thomsen senest d. 8. jan.24.

Man medbringer selv service.

P.u.v.
Jens Thomsen.

Thor Mårtensson 29.01.2019 18:28

Med venlig hilsen

Thor Mårtensson, Tarup Davinde Sporlaug

Jens Thomsen 29.01.2019 20:00

Til Tarup/Davinde Sporlaug.
Att.: Thor Mårtenson.

Du kan enten kontakte Tarup/Davinde I/S, de har fået datoer for skydning, eller kig under skydebane udlejes.

Thor Mårtensson 29.01.2019 18:27

Til Sdr. Nærå Jagtforenning.
Vi sidder netop nu og er ved at planlægge træningsdage, cykelløb og spordage og vil i den forbindelse bede om datoerne for skydning

Jørgen Andersen 05.02.2016 20:45

Lørdag d. 30.05.16.
Er ikke en lørdag

Jørgen Andersen 02.02.2016 16:59

Fællesarrangement med Skytteforeningen.

Lørdag d. 28.04.16. fra kl. 12.00. er der fællesarrangement med Årslev
Den 28 er ikke en lørdag

Jørgen Andersen 29.07.2014 23:44

Sdr. Nærå Jagtforening afholder lørdag d. 31.8.2014
Er det ikke d. 30. 8.2014

Nyeste kommentarer

11.10 | 07:56

Hej Finn. Skydebanen er godkendt til kaliber 30. (7,62). M.v.h. Jens Thomsen.

10.10 | 06:42

Hvad kaliber er banen godkendt til?

29.01 | 20:00

Til Tarup/Davinde Sporlaug. Att.: Thor Mårtenson. Du kan enten kontak...

29.01 | 18:28

Med venlig hilsen Thor Mårtensson, Tarup Davinde Sporlaug